صدور رمز دوم یکبار مصرف کاملا رایگان است.

عضو هیئت مدیره بانک ملی:
زمانی که این سیستم راه اندازی شود قطعا جرم‌های فیشینگ و تخلیه حساب به شدت کاهش پیدا می‌کند.
نرم افزار تولید رمز یک بار مصرف بانکی به صورت آفلاین و بدون نیاز اینترنت رمز تولید می‌کند.
تولید و نصب نرم افزار تولید رمز یکبار مصرف پویا کاملا رایگان است.

رمز دوم پویا