قیمت مسکن در تهران متری 23 میلیون و 100 هزار تومان شد

قیمت مسکن در تهران

قیمت مسکن در تهران متری 23 میلیون و 100 هزار تومان شد

بر اساس اعلام بانک مرکزی، در مرداد ماه امسال در تهران 9 هزار و 80 فقره معامله مسکن به ثبت رسید که نسبت به تیر ماه امسال کاهش 35.4 درصدی داشته اما نسبت به مردا ماه سال گذشته رشد 175.8 درصدی داشته است.

همچنین متوسط قیمت یک متر مربع واحد مسکونی در ماه گذشته 23 میلیون و 107 هزار و 800 تومان برآورد شده که نسبت به تیر ماه امسال 10.5 درصد و نسبت به مرداد ماه سال قبل 77.4 درصد رشد داشته است.

متوسط قیمت یک متر مربع مسکن در تیرماه 21 میلیون تومان بود که در مرداد ماه با 2 میلیون و 100 هزار تومان افزایش به 23 میلیون و 100 هزار تومان رسیده است.

قابل ذکر است که نرخ ارز آزاد (دلار) در این لحظه 238700ریال گزارش می شود.