جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا:

در صورتی که کاهش تعهد ایران به برجام ادامه یابد، حفظ این توافق ناممکن می‌شود!!

برجام