فعالیت 6 میلیون و 400 هزار دستگاه کارتخوان در کشور

بر اساس آمار منتشره از سوی بانک مرکزی بالغ بر 6 میلیون و 370 هزار دستگاه کارتخوان فعال در شبکه پرداخت الکترونیک وجود دارد که تهران با سهم بیش از یک پنجم صاحب بیشترین تعداد پایانه فروش است.

سهم 30 استان دیگر ایران در مردادماه تعداد 5 میلیون و 126 هزار و 247 دستگاه کارتخوان فعال بوده است.

تا پایان مرداد ماه سال جاری استان‌های تهران با یک میلیون و 244 هزار دستگاه، خراسان رضوی با 489 هزار دستگاه، اصفهان با 458 هزار پایانه، فارس با 387 هزار دستگاه و خوزستان با 323 هزار پایانه به ترتیب بیشترین تعداد کارتخوان دارای تراکنش در کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

کارتخوان