مقایسه روند افزایش بهای هر کیلوگرم تیرآهن و نرخ ارز آزاد از فروردین‌ماه 99

رابطه قیمت دلار و تیرآهن

 مقایسه روند افزایش بهای هر کیلوگرم تیرآهن و نرخ ارز آزاد از فروردین‌ماه 99