سهم ایران از 86تریلیون دلار حجم خروجی اقتصاد جهانی چقدر است؟

سهم ما از 86 تریلیون دلار حجم خروجی اقتصاد جهان چقدر است؟

 نیم درصد ناقابل!

با تمام ایرادها به محاسبه تولید ناخالص داخلی (GDP) باید بدانیم قضیه بازی مجموع صفر نیست ،

که یکی به زیان بقیه ثروتمندتر شود،

کیک اقتصاد می تواند بزرگتر شود و همه منتفع شوند، مشروط بر اینکه راهش را بلد باشند.

 

howmuch