وعده وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت مرغ

قیمت مرغ

وعده وزیر جهاد کشاورزی برای کاهش قیمت مرغ

خاوازی:
مشکلی در زمینه تولید گوشت مرغ نداریم.
ذخایر عظیمی از مرغ وجود دارد که با ابلاغ وزارت صنعت در بازار توزیع و قیمت را به شدت کاهش می‌دهد.
تلاش می‌کنیم نهاده‌های وارداتی را در اختیار مرغداران و دامداران قرار دهیم.