چرا با وعده پوچ سرمایه مردم را نابود می کنید ؟

وزیر صنعت که روز گذشته گفت : با واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خودروسازان قیمت‌ خودرو کاهش می‌یابد !

وزیر صنعت دقیقا سال گذشته بهمن ماه نیز قول کاهش قیمت خودرو را داده بود که در مجله خودرو منتشر کردیم اما نه تنها خودرو ارزان نشد بلکه نسبت به بهمن سال گذشته قیمت خودرو 1.5 الی 2 برابر شده است !!!

جناب وزیر اندک سرمایه مردم با اظهارات شما در حال خسارت دیدن است ، مردم درخواست شفاف سازی شیوه کاهش قیمت خودرو ها و دلیل اجرایی نشدن طرح سال گذشته را دارند

خودرو