رتبه اقتصادی ایران در تجارت آزاد

موسسه تحقیقاتی کانادایی فریزر میگوید:

ایران با تنزل 13 پله‌ای در گزارش 2019 به‌دلیل کاهش نمره آن در سه محور اندازه دولت، آزادی تجارت بین‌المللی و مقررات شرایط بدتری در آزادی اقتصاد نسبت به سال پیش و در مقایسه با دیگر کشورها پیدا کرده است .

در اینفورگرافیک زیر می توانید رتبه اقتصادی ایران را مشاهده نمایید،رتبه افتضاح 147 از 157 !

جالبه که بدترین رتبه اقتصادی هم مربوط به کشور دوست ، ونزوئلا است!

 

رتبه اقتصادی ایران