یکی از راه ‌های مهار ایرانی‌ها، مشغول کردن آن‌ها با فقر است

فقر در ایران

"یکی از راه ‌های مهار ایرانی‌ها، مشغول کردن آن‌ها با فقر است..."

✍🏼 اين متن از یادداشت‌های "هربرت چیک" معاون کنسول بریتانیا در بوشهر در سال‌های جنگ جهانی اول است كه ايران دچار قحطى و مشكلات زيادى شده بود...