وزیر دفاع فرانسه:هدف ما برگرداندن ایران به پایبندی به برجام است

“فلورانس پارلی” در نشست خبری مشترک با “مارک اسپر” همتای آمریکایی خود در پاریس:
هر چه که هست ما باید به بهبود مذاکره با ایران و کاهش تنش ها کمک کنیم.
هدف ما برگرداندن ایران به پایبندی به توافق وین است.

ما در این زمینه به استفاده از همه تلاش های دیپلماتیکی که به این راه منتهی شود، ادامه خواهیم داد.

رئیس جمهور فرانسه شخصا در این زمینه متعهد شده است. باید این راه را ادامه داد.

برجام