دلایل ریزش یا اصلاح بورس در یک سال اخیر

دلایل ریزش یا اصلاح بورس در یک سال اخیر

دلایل ریزش بورس

🔹بازار سهام همانطور که رشد می‌کند، گاهی به اصلاح نیز نیاز دارد. البته این اصلاح دلایل غیر بورسی نیز دارد، مثل اتفاقات سیاسی همچون شهادت سردار سلیمانی که منجر به ریزش حدود 8 درصدی بازار سرمایه شد.
🔹اکنون نیز بازار در فاز اصلاح قرار دارد و از 19 مرداد بازار وارد این فاز شد و تا امروز نیز ادامه داشت.