رونق در بازار آهن و فولاد با تحقق وعده ساخت سالانه مسکن

حمیدرضا رستگار، رئیس اتحادیه فروشندگان آهن و فولاد گفت: در صورتیکه وعده ساخت سالانه یک میلیون مسکن در سال توسط دولت تحقق یابد، رونق در بازار آهن و فولاد را شاهد خواهیم بود.

به گزارش بازار، تصمیمات نادرست دولت در زمینه های مختلف اقتصادی، شیوع کرونا و تورم موجب شده صنف های مختلف کشور دچار مشکلات عدیده ای شوند. فعالان صنف های مختلف برای خروج از این مشکلات، راه هایی را پیشنهاد می کنند، اما تا اکنون از مشاورین و متخصصین این حوزه راه حل و مشاوره ای گرفته نشده است.

حمیدرضا رستگار، به خبرنگار بازار گفت: از اینکه محدودیت های کرونا پایان پیدا کرده و فعالیت های اقتصادی از سر گرفته شده، بسیار خرسندیم. تا قبل از شیوع بیماری کرونا بسیاری از کسب و کارها به سمت مجازی شدن حرکت کرده بودند که بیماری کرونا سرعت این اتفاق را بیشتر از قبل کرد. در این میان بسیاری از کسب و کارها به جهت جلوگیری از افت شغلی به فضای مجازی روی آوردند. وی ادامه داد که فروش دیجیتال باید در همه اصناف فعال شود.

وی افزود: ما سه نوع کالا داریم. دسته اول کالاهایی هستند که تولید آنها بیشتر از مصرفشان است. دسته دوم تولید و مصرف آنها باهم برابر است. دسته سوم نیز که تولید آنها کمتر از مصرف است. آهن و فولاد هم در دسته اول قرار دارند و تولید مازاد مصرف وجود دارد.

در آخر نیز گفت: چنانچه وعده های دولت در جهت افزایش ساخت یک میلیون مسکن در سال تحقق پیدا کند، رونق در بازار آهن و فولاد را شاهد خواهیم بود.