واعظی: به پرداخت یارانه اعتقادی نداریم، اما چاره‌ای نداریم

رئیس دفتر رئیس‌جمهور:
خودمان به پرداخت یارانه اعتقادی نداریم، اما چاره‌ای نداریم.
در شرایط کنونی بر کسی پوشیده نیست که طبقه متوسط جامعه به دلیل مسائل اقتصادی زیر فشار هستند و برای مقابله با افزایش غیرمتعارف کالاها، باید نظارت‌ها بیشتر شود.

حذف یارانه