افزایش خرید نفت خام کره ی جنوبی از آمریکا

گزارش گمرک کره جنوبی نشان می دهد که :

خرید نفت این کشور از آمریکا در مردادماه سال جاری نسبت به سال گذشته 62 درصد افزایش یافته است.

پیش از این بخش عمده ای از نفت ایران توسط کره جنوبی خریداری می شد.

نفت