وام ازدواج ۳۴۰ میلیونی دهه شصتی‌ها

وام_ازدواج_۳۴۰

خزعلی معاون امور زنان و خانواده رئیس جمهور گفته به مناسبت هفته ازدواج به متولدین دهه شصت وام تسهیلات ازدواج داده می‌شود. به نظر می‌رسد مبلغ وامی که این مقام مسئول وعده پرداخت آن را داده ۱۰۰ میلیون تومان است.

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، مبلغ وام ازدواج برای دختران کمتر از ۲۳ سال و پسران کمتر از ۲۵ سال ۱۵۰ میلیون تومان تومان است. اما مبلغ وام ازدواج برای جوانان متولد دهه شصت و هفتاد و دیگر افراد، ۱۲۰ میلیون تومان است. یعنی گروه اول می‌توانند وام حدود ۳۰۰ میلیون تومانی دریافت کنند و مجموع وام گروه دوم ۲۴۰ میلیون تومان است.

وعده‌ای که خزعلی داده به این معناست که ۱۰۰ میلیون تومان به وام ۱۲۰ میلیونی زوجین اضافه می‌شود.