مالیات عایدی مسکن

🏠 پیشنهاد تصویب ضربتی مالیات عایدی مسکن در مجلس یازدهم

معاون وزیر اقتصاد:
اخیرا به نمایندگان مجلس یازدهم پیشنهاد دادیم تا به صورت مجزا و فوری قسمت مربوط به مالیات بر عایدی مسکن از لایحه اصلاح مالیاتهای مستقیم را تصویب کنند.

با تصویب این لایحه قطعا قیمت خانه هم که کاهش نیابد قیمت های اجاره بها به دلیل افزایش عرضه و تناسب و تعادل برقرار شده با تقاضا کاهش خواهند یافت.

تصویب و اجرای چنین طرح هایی مستلزم کار کارشناسی بوده و واجب است که راه های دررو در اجرای چنین قانون هایی پیش بینی شود.

مالیات مسکن