قیمت آهن سر به فلک کشید!

در میان شعارهای مسئولان بی‌کفایت، قیمت آهن و میلگرد در بازار با حدود 50 درصد افزایش به نزدیک کیلویی 10 هزارتومان رسید!

آهنی که به گفته فروشندگان بهانه گرانی‌اش بالا رفتن قیمت دلار است

در کشوری که مدیرانی نالایق بخش‌هایی از آن را در دست دارند باید هر روز منتظر گران شدن کالاهای مختلف بود.

آهنآهن2