قیمت ورق سیاه

 

قیمت ورق سیاه

کمترین قیمت ورق سیاه امروز( آخرین بروزرسانی تاریخ: 1398/03/19)

6100 تومان

قیمت ورق روس

ورق ۲ میل روس

قیمت ورق فولاد مبارکه

ورق ۳ میل فولاد مبارکه

ورق ۴ میل فولاد مبارکه

ورق ۵ میل فولاد مبارکه

ورق ۶ میل فولاد مبارکه

ورق ۸ میل فولاد مبارکه

ورق ۱۰ میل فولاد مبارکه

ورق ۱۲ میل فولاد مبارکه

ورق ۱۵ میل فولاد مبارکه

قیمت ورق اکسین

ورق ۲۰ میل اکسین

ورق ۲۵ میل اکسین

ورق ۳۰ میل اکسین

قیمت ورق کاویان

ورق ۲۰ میل کاویان

ورق ۲۵ میل کاویان

ورق ۳۰ میل کاویان