قیمت میلگرد

 قیمت میلگرد

کمترین قیمت میلگرد امروز :(آخرین بروزرسانی 1398/03/19)

4670 تومان

قیمت میلگرد

قیمت میلگرد 6/5 چین قیمت میلگرد 6/5 روس قیمت میلگرد حرارتی قیمت میلگرد ساده
قیمت میلگرد 12 ثناء قیمت میلگرد 12 تاکستان قیمت میلگرد 10 ثناء قیمت میلگرد 10 ابهر
قیمت میلگرد 10 A3 قیمت میلگرد 10 A2 قیمت میلگرد 8 A3 قیمت میلگرد 8 A2
قیمت میلگرد 16 A3 قیمت میلگرد 14 A3 قیمت میلگرد 12 A3 قیمت میلگرد 12 A2
قیمت میلگرد 25 A3 قیمت میلگرد 22 A3 قیمت میلگرد 20 A3 قیمت میلگرد 18 A3
  قیمت میلگرد 12 سمنان قیمت میلگرد 32 A3 قیمت میلگرد 28 A3

قیمت میلگرد نظنز

قیمت میلگرد 16 نطنز قیمت میلگرد14 نطنز قیمت میلگرد 6/5 نطنز
قیمت میلگرد 22 نطنز قیمت میلگرد 20 نطنز قیمت میلگرد 18 نطنز
    قیمت میلگرد 25 نطنز

قیمت میلگرد قزوین

قیمت میلگرد 12 قزوین

قیمت میلگرد 10 قزوین

قیمت میلگرد 8 قزوین

قیمت میلگرد ملایر

قیمت میلگرد 14 ملایر

قیمت میلگرد 6/5 ملایر

قیمت میلگرد 18 ملایر

قیمت میلگرد 16 ملایر

قیمت میلگرد 22 ملایر

قیمت میلگرد 20 ملایر

 

قیمت میلگرد 25 ملایر

قیمت میلگرد آریا ذوب

قیمت میلگرد 16 آریاذوب قیمت میلگرد 14 آریاذوب قیمت میلگرد 8 آریاذوب
قیمت میلگرد 22 آریاذوب قیمت میلگرد 20 آریاذوب قیمت میلگرد 18 آریاذوب
   

قیمت میلگرد 25 آریاذوب

قیمت میلگرد البرز

قیمت میلگرد 18 البرز قیمت میلگرد 16 البرز قیمت میلگرد 14 البرز قیمت میلگرد 10 البرز
  قیمت میلگرد 25 البرز قیمت میلگرد 22 البرز قیمت میلگرد 20 البرز

قیمت میلگرد میانه

قیمت میلگرد 16 میانه قیمت میلگرد 14 میانه
قیمت میلگرد 20 میانه قیمت میلگرد 18 میانه
قیمت میلگرد 25 میانه قیمت میلگرد 22 میانه
  قیمت میلگرد 28 میانه

قیمت میلگرد کاشان

قیمت میلگرد 20 کاشان قیمت میلگرد 18 کاشان قیمت میلگرد 16 کاشان قیمت میلگرد 14 کاشان
قیمت میلگرد 32 کاشان قیمت میلگرد 28 کاشان قیمت میلگرد 25 کاشان قیمت میلگرد 22 کاشان

قیمت میلگرد اصفهان

قیمت میلگرد 20 اصفهان قیمت میلگرد 18 اصفهان قیمت میلگرد 16 اصفهان قیمت میلگرد 14 اصفهان
قیمت میلگرد 32 اصفهان قیمت میلگرد 28 اصفهان قیمت میلگرد 25 اصفهان قیمت میلگرد 22 اصفهان

قیمت میلگرد نیشابور

قیمت میلگرد 20 نیشابور قیمت میلگرد 18 نیشابور قیمت میلگرد 16 نیشابور قیمت میلگرد 14 نیشابور
قیمت میلگرد 32 نیشابور قیمت میلگرد 28 نیشابور قیمت میلگرد 25 نیشابور قیمت میلگرد 22 نیشابور

قیمت میلگرد اهواز

قیمت میلگرد 20 اهواز قیمت میلگرد 18 اهواز قیمت میلگرد 16 اهواز قیمت میلگرد 14 اهواز
قیمت میلگرد 32 اهواز ققیمت میلگرد 28 اهواز قیمت میلگرد 25 اهواز قیمت میلگرد 22 اهواز

قیمت میلگرد شاهرود

قیمت میلگرد 18 شاهرود قیمت میلگرد 16 شاهرود قیمت میلگرد 14 شاهرود
قیمت میلگرد 25 شاهرود قیمت میلگرد 22 شاهرود قیمت میلگرد 20 شاهرود

قیمت میلگرد یزد

قیمت میلگرد 32 یزد قیمت میلگرد 28 یزد

قیمت میلگرد امیرکبیر

قیمت میلگرد 32 امیرکبیر قیمت میلگرد 28 امیرکبیر

قیمت میلگرد زاگرس

قیمت میلگرد 32 زاگرس قیمت میلگرد 28 زاگرس 

 

تماس با ما

 • icon
  آدرس :بازارآهن تهران(شادآباد)، بلوار 45متری بهار شمالی،مرکز تجاری پارس فلز،بلوکE،پلاک12
 • icon
  تلفن ۱ : 02166306162 
  تلفن ۲ : 02166246019
 • icon
  موبایل : ۰9128460162
  تلگرام: ۰9128460162