طرح جدید دولت برای واگذاری زمین با اجاره 99 ساله

معاون اول رئیس جمهور به وزارت راه و شهرسازی ماموریت داد تا در 900 شهر که امکان تامین زمین برای ساخت و ساز وجود دارد، به صورت اجاره 99 ساله اختصاص دهد.

بنابر گزارش خبرگزاری تسنیم، محمد مخبر در جلسه روز شنبه در مورد مسکن مسائلی مطرح کرد که در آن به برنامه ریزی برای سرعت بخشیدن در جهت اجرای نهضت ملی مسکن اشاره نمود. وی همچنین به وزیر راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه ماموریت داد تا برنامه ای دقیق را برای واگذاری زمین به مردم تدوین کرده و آن را تا دو هفته آینده در جلسه ارائه کنند.

همینطور در مورد مشکلات مربوط به صدور پروانه ساخت مسکن، در مورد مدون کردن دستورالعمل های دقیق برای حل مسائل مربوطه الزاماتی را ایجاد کرد. وی اضافه کرد که تمامی مسائل و مشکلات مربوط به صدور پروانه ساخت باید در در سریع ترین زمان ممکن برطرف شود به شکلی که هیچگونه ممانعتی برای صدور پروانه ساخت وجود نداشته باشد.

در جلسه ای که گذشت، وزرای نفت، علوم، تحقیقات و فناوری نیز حضور داشتند. در این جلسه در مورد الزام احداث 200 هزار واحد دانشجویی متاهلی طبق تفاهم نامه وزارت علوم، مقرر شد که عملیات ساخت آن آغاز و مراحل بازپرداخت آن که به صورت اقساط است، در سال 1402 پیش بینی شود.

اخبار بیشتر در آهن24 کوروش