امکان توزیع ارز در خاک عراق وجود ندارد

سفیر ایران در عراق:‌
امسال امکان توزیع ارز در خاک عراق وجود ندارد و در این خصوص هیچ گونه برنامه‌ریزی صورت نگرقته است.

ارز