وقتی 4 تا صفرو بردارن قیمت‌ها چطوری خواهد بود؟

تصور حذف 4 صفر از پول ملی! وقتی 4 تا صفرو بردارن قیمت‌ها چطوری خواهد بود؟

 

حذف چهار صفر

🔹نان 1 تومان
🔹دلار 12 تومان
🔹سکه 4000 تومان
🔹حداقل حقوق کارگر 1200 تومان
🔹حداقل حقوق کارمند 2000 تومان
🔹پراید 40000 تومان
🔹یارانه 45 تومان
🔹حداقل اجاره در تهران 1 تومان
🔹گوشت هر کیلو 100 تومان
🔹مرغ هر کیلو 14 تومان
🔹بنزین 1 تومان
🔹شیر 1 لیتری 5 تومان
🔹بلیت هواپیما 300 تومان
🔹ترم دانشگاه آزاد 1500 تومان
🔹زیبایی بینی 8000 تومان
🔹فوتبالیست مشهور سالی 1 میلیون تومان!