فاطمه حسینی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس:

دو لایحه از لوایح چهارگانه مربوط به FATF همچنان مسکوت و معلق مانده

بیم آن می‌رود تا ماه‌های آینده روند معاملات بانکی ایران با جهان قطع شود❗️

FATF